Hakkımızda

Şirketimiz kuruluşundan bu yana kaliteli hizmet ve üründen ödün vermeden faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz teknik danışmanlığımızla satıştan başlayıp satış sonrası devam eden, satış sonrası devam eden bir ortaklık sürdürmektir.

icon_widget_image Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:19 Gebze – Kocaeli / TÜRKİYE icon_widget_image +90 444 93 05 icon_widget_image bilgi@yagmuriskele.com

YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

Sayın Veri Sahibi;

Veri Sorumlusu sıfatıyla Yağmur İskele Sistemleri A.Ş. ( Bundan sonra “Yağmur İskele” olarak anılacaktır.) olarak sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla kişisel verilerinizi gerekli ölçüde işliyor ve aktarıyoruz. Kişisel ve özel nitelikteki veriler ile ilgili bilgi alma, silme, yok etme, düzeltme, itiraz etme, zarar giderim taleplerinizi yazılı olarak Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:19 Gebze–Kocaeli/TÜRKİYE adresinde bulunan şirket merkezine elden bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirsiniz. Ayrıca gerek duyulması halinde ………… uzantılı e-posta adresi ile +90 444 93 05 telefon hattı ile ile iletişime geçilebilir. Yağmur İskele Kişisel Veri Kanunu aydınlatma metnine ……………….. linkinden ulaşabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen amaçlar dışında aşağıda belirtilen hususlarda, yine aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz.

Yağmur İskele ile paylaştığınız kimlik verilerinizi, iletişim verilerinizi aşağıda belirtilen amaç ve sebepler ile işlenmesine ve aşağıda belirtilen amaçlar için alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin onay kutucuklarının işaretlenmesi ile rıza göstermiş olacaksınız.

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticari̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin Yağmur İskele tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi) onaylı misafir olarak işlenecektir ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.

İşbu formda açık rızanız talep edilen hususların birkaçını ya da hepsini red etmeniz halinde ticari ilişkiye,işçi-işveren ilişkisine,danışan-danışılan ilişkisine bir etkisi olmamakla birlikte KVKK tarafından açık rıza gereken hususlar açısından tarafınıza yeterli hizmet sunulamayacaktır. Sayın Müşterimiz/Danışanımız/Çalışanımız/Çalışan Adayımız verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

1. Ticari hizmetlerin/İş Hizmetlerinin müşteri/Çalışan yararına daha verimli sunulabilmesi adına iletişim amacı dahil pazarlama operasyonlarının yürütülmesi ve bu kapsamda her nevi bilgilendirme, bilgilendirici tanıtım ve sair amaçlar dâhilinde işlenmesi, kullanılması, saklanması ve süreçlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ya da raporlanması için birlikte çalışılan firmalar ile paylaşılmasına, bu kapsamında tarafıma e-posta, posta ve SMS’lerin gönderilmesine, telefon ile bilgilendirme yapılmasına,

Yukarıda belirtilen amaçlar ile işlenen kişisel verilerimin ilgili süreç
kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını, paylaşılmasını, gereken süre zarfında
saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Yağmur İskele Kişisel Veri Kanunu aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, KABUL EDİYORUM.