Hakkımızda

Şirketimiz kuruluşundan bu yana kaliteli hizmet ve üründen ödün vermeden faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz teknik danışmanlığımızla satıştan başlayıp satış sonrası devam eden, satış sonrası devam eden bir ortaklık sürdürmektir.

icon_widget_image Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:19 Gebze – Kocaeli / TÜRKİYE icon_widget_image +90 444 93 05 icon_widget_image bilgi@yagmuriskele.com

YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
Yağmur İskele Sistemleri A.Ş. olarak sunduğumuz online hizmetlerimizde aynı zamanda bir hizmet hakkı olan mahremiyet hakkını ön planda tutuyoruz. Bu bilinçle sunduğumuz hizmetlerden faydalanan hizmet alanlar, danışanlar, çalışanlar ve çalışan adayları dahil, Yağmur İskele Sistemleri A.Ş. ile ilişkili şahısların tarafımıza iletilen kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gerekli prosedürleri uyguluyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği vatandaşı veya Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında olan ilgili kişiler için Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) hükümleri dikkate alınmaktadır.
KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu(Yağmur İskele Sistemleri A.Ş.) sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, gerekli durumlarda anonim hale getirilecek, gerekli durumlarda kimliksizleştirilecek, imha edilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.
İşbu Aydınlatma Metni ile, sunduğumuz hizmet kapsamında edinilen kişisel verilerinizi nasıl işlendiği (ne tür kişisel verilerinizi topladığımız, nasıl topladığımız, nasıl kullandığımız, nasıl koruduğumuz, nasıl aktardığımız, nasıl silineceği v.b.) hususunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatıcı bilgi aktarılmaktadır.
Veri sorumlusu olarak Yağmur İskele Sistemleri A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;
1- YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ A.Ş. TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE SÜREÇLERİ NELERDİR?
Hizmet Alanlardan, sağladığımız hizmetler çerçevesinde hizmet öncesi ve/veya süreci esnasında Yağmur İskele Sistemleri A.Ş. ile ilişkili üçüncü şahıslardan çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.
Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, ilgilinin açık rızası aranmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, hizmetlerin finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, tüm özel nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması halinde işlenebilir.

Tarafınıza sunulan ya da sunulacak online hizmete yahut Yağmur İskele Sistemleri A.Ş. ile hukuki ilişkinize bağlı olarak muhteviyatı değişiklik göstermekle birlikte aşağıda 2. Bölümde belirtilen amaçlar için topladığımız kişisel verileriniz süreçler kapsamında aşağıda yer almaktadır;

A. ONLİNE HİZMET SUNUMU SÜRECİ
a. Randevu Süreci/Bilgi Alma Süreci
Yağmur İskele Sistemleri A.Ş.’den online hizmet sunumu ya da bilgi talep ettiğinizde randevu oluşturulabilmesi ya da tarafınıza bilgi iletilebilmesi için “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz toplanmaktadır;
I. Hizmet Alanlardan Toplanan Kişisel Veriler
• Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum tarihiniz,
• İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz.

b. Online Hizmet Süreci
I. Hizmet Alanlardan Toplanan Kişisel Veriler
• Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, kimlik numaranız veya pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz.
• İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz,
• Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgilerinizi içeren finansal verileriniz.
• Sistem Verileri: Mevzuat gereği çevrimiçi tanımlayıcı bilgiler, IP adres bilgileri toplanmaktadır. Ayrıca Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, internet sitesi kullanıcılarının IP adresi kaydedilmektedir. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
• Görsel Verileriniz: Online hizmet sunumu esnasındaki görsel verileriniz.
• Diğer Verileriniz: Yağmur İskele Sistemleri A.Ş.’ye şikayetiniz veya memnuniyete ilişkin başvuru verileriniz.
B- SÖZLEŞMESEL SÜREÇLER
I. Hizmet Alınan Kişiden Toplanan Kişisel Veriler
• Kimlik Verileriniz: Adınız soyadınız, kimlik numaranız veya pasaport numaranız
• İletişim Verileriniz: Telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Paylaştığınız hem özel nitelikteki kişisel veriler hem de genel nitelikteki kişisel veriler;
• İlgili düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
• Sözleşmesel sorumluluklarımız kapsamında verilerinizi muhafaza etme,
• İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
• İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Hizmetin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,
• Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
• Hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,
• Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
• Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
• Sunulan hizmetlerimiz karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi;
• Kimliğinizin doğrulanması,
• Hizmete yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
• Memnuniyetin ölçülmesi ve memnuniyetinin geliştirilmesi,
• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
• Pazarlama, Medya ve İletişim bölümleri tarafından bilgi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, kamuyu bilgilendirici uygulamaların yapılması,
• İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması,
Amaçlarıyla işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizi Yağmur İskele Sistemleri A.Ş. bünyesinde ve/veya sözleşmeli kuruluşlar bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
3- YAĞMUR İSKELE TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ NE ŞEKİLDE TOPLUYOR VE İŞLİYORUZ?
Yağmur İskele ile paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yollar ile toplanmaktadır;
A- HİZMET ALANLARA AİT KİŞİSEL VERİLER
Hizmet alanlara ait kişisel veriler online sistem de ya da kişisel verilerin sözlü olarak beyan edilmesi yöntemi toplanmaktadır. Bu kapsamda;
• Online hizmet sunumu için bilgi, randevu, şikayet amaçları ile internet sayfamızı kullandığınızda,
• İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve internet sitemizde gezdiğinizde
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK ve GDPR kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
B- HİZMET ALINANA AİT KİŞİSEL VERİLER
Hizmet Alınana ilişkin alınan kişiye ait kişisel veriler ilgili kişiden tarafların arasındaki sözleşme ile sözlü olarak ya da e-posta veya posta ile göndermesi yöntemi ile toplanmaktadır.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI KAPSAMINDA AÇIK RIZAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
KVKK 5. ve 6. Maddeler kapsamında “ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez”. Ancak bu durumun istisnası olarak aşağıdaki haller sayılmıştır;
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ancak belirtmek isteriz ki; bu istisnalar özel nitelikteki kişisel verilerin hepsi için ve her durumda geçerli değildir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olup, ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Eğer kanunlarda düzenlenmiş ise sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerde açık rıza aranmaz.

Sağlık cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kanunda düzenlenen durumlarda da sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikteki verileri açık rıza almadan işliyoruz.

Diğer tüm özel nitelikteki ve sair kişisel verileriniz açık rızanızı alarak işliyoruz. Bu kapsamda hizmetle bağlantılı sağlık verileriniz, cinsel hayat verileriniz ve sağlık verileri içerisindeki genetik verileriniz açık rızanız ile işlenecektir.

Kısaca kişisel verileriz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME SÜREMİZ NEDİR?
Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere (zamanaşımı süreleri gibi kanuni süreler, meşru menfaate ilişkin süreler dahilinde) uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. Bu konuda imha prosedürümüzü inceleyebilirsiniz.
6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR
• Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İç İşleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlarımız, denetçiler, iş ortakları, hizmet sunumu için iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.
7- KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ DEĞİŞİRSE NE YAPMALISINIZ?
Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumda kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için bize söylemelisiniz. Ayrıca prosedürlerimiz gereği iletişim ve adres verileriniz gibi kişisel verilerinizin doğru ve güncelliğini kontrol amacıyla sizlerden onay talep edilecektir.

8- 6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Ayrıca KVKK da sayılan yukarıda belirtilen bu haklara ek olarak Avrupa birliği vatandaşı ya da GDPR uygulama alanında olan ilgili kişiler açısından GDPR hükümleri kapsamında aşağıdaki haklar mevcuttur.
• Unutulma Hakkı: GDPR da düzenlenen istisnai haller dışında silme hakkı ile bağlantılı olarak unutulma hakkı kapsamında verilerinin silinmesini isteme hakkınız vardır.
• Veri Taşınabilirliği: Tarafınıza sunulan hizmet değerlendirilerek hizmet sunulma yerinin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olduğu durumlarda KVKK emredici hükümlerine aykırılık oluşturmaması halinde ve sair istisnai durumlar hariç olmak üzere verilerinizi bizden başka bir veri denetleyicisine aktarma hakkına sahipsiniz.
• Veri İşleme Kısıtlama Hakkı: Veri silme hakkınızı kullanırken belli durumların varlığı halinde veri kısıtlama hakkınız bulunmaktadır.
Ayrıca belirli bir amaçla (örneğin bir araştırma projesi için) kişisel verilerinizi işlemek veya size bilgilendirici tanıtım faaliyetleri yapmak için onayınızı aldığımızda, onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi www.yagmuriskele.com web adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak; Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:19 Gebze–Kocaeli/TÜRKİYE adresine elden bizzat iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ notu ile gönderebilirsiniz. Ayrıca gerek duyulması halinde ……… uzantılı e-posta adresi ile iletişime geçilebilirsiniz.
Başvuru esnasında tarafımızca kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep etme hakkı saklıdır.
Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, kanunun 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret Yağmur İskele Sistemleri A.Ş. tarafından alınacaktır.